ABB maakt fabriek en kantoor in Ede CO2-neutraal

ABB Lüdenscheid

Volgens het Klimaatakkoord van het Nederlandse kabinet moeten we in 2030 de CO2-uitstoot met 51% terugbrengen ten opzichte van 1990. ABB doet daar een flinke schep bovenop door al haar (productie)locaties in de wereld al in 2030 volledig CO2-neutraal te maken.

Met de praktische ervaring van het CO2-neutraal maken van productielocaties in China, Finland en Duitsland (de productielocatie in het Duitse Lüdenscheid (zie foto) is al sinds 2019 CO2-neutraal) brengt men het concept van ABB’s 'Mission to Zero' nu ook in Ede in praktijk. De crux van de transformatie is de combinatie van digitale technologie en de vermindering van het energieverbruik door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Monitoren en aansturen

De in 1931 opgerichte Edese fabriek heeft een vloeroppervlak van 11.400 vierkante meter.de fabriek is goed voor een jaarlijkse productie van miljoenen installatiedozen en duizenden verdeelkasten. Uitgangspunt bij de maatregelen voor de reductie van het energiegebruik was dat de productie niet substantieel onderbroken mocht worden. Een machine werd hooguit enkele uren stilgelegd, waardoor de productie volledig kon worden gecontinueerd.

Alle 75 machines in het park zijn voorzien van EQmatic systemen, waarmee het energieverbruik gemonitord kan worden, door middel van sturingstechnologie Cylon en KNX. Dit zorgt voor een reductie van het energiegebruik met 30%. Mede op basis van de hiermee verkregen inzichten zijn alle hydraulisch aangedreven machines vervangen door elektrische. Bij de fabricage van elke kilogram product word hiermee maar liefst 75% minder energie gebruikt.

Andere maatregelen zijn de inzet van geavanceerde cobots en – als de eerste op de markt – van gerecyclede kunststoffen bij de productie. Het aandeel gerecyclede grondstoffen van alle producten die de fabriek verlaten ligt inmiddels op 27%.

Gewoon beginnen

“We hebben geleerd dat het belangrijk is om gewoon te beginnen met het proces van verduurzaming. Door direct zaken op een zo slim mogelijke manier op te pakken, kun je veel sneller verbeteringen realiseren dan door er oeverloos over te blijven vergaderen”, zegt Ali el Abbassi, fabrieksdirecteur van Ede. “Een mooi voorbeeld is dat een deel van de productie in het weekend plaatsvindt, zonder dat er operators aan te pas komen. Dit loopt nu perfect.”

Volledig gasvrij in 2023

Het vervangen van alle (nood)verlichting door LED verminderde het energieverbruik met 85 MWh per jaar en de 1250 zonnepanelen op het dak zijn goed voor de opwekking van 213MWh. Daarnaast zorgt een slim gebouwbeheerssysteem ervoor dat de intensiteit van de verlichting aangepast wordt aan de hoeveel zonlicht. Verlichting en verwarming gaan nu alleen aan als er mensen in een ruimte aanwezig zijn.

De ingekochte elektriciteit is 100% groen en de ca. 80.000 m3 gas die nu nog in de fabriek wordt gebruikt, wordt tot medio 2023 CO2 gecompenseerd door certificaten van een windmolenpark in South Dakota (VS). In 2023 volgt de oplevering van een warmte-/koude-opslag, die de warmte die het productieproces genereert, ondergronds opslaat voor verwarming in de wintertijd. De fabriek is dan volledig gasvrij.

In Ede heeft ABB elf AC-oplaadpunten voor elektrische auto’s van werknemers en bezoekers en één DC-snellader. Momenteel is al 25% van het wagenpark elektrisch, een transitie die versneld wordt doorgezet.

Samen met partners

"ABB heeft zelf heel wat technologische kennis in huis, maar zonder partners zou dit traject veel moeizamer geweest zijn. Zij brachten extra technische kennis in en weten wie je bij de gemeente of provincie moet aanspreken om sneller stappen te kunnen zetten”, zegt El Abbassi. “Daarnaast hebben we gezien dat het belangrijk is al je medewerkers vanaf het begin mee te nemen. Er is dan een groter draagvlak voor de veranderingen en er is meer ruimte voor het bedenken van betere en praktische oplossingen. Je kunt nu eenmaal niet alles van tevoren in een plan uitwerken.”

“Met het ‘Mission to Zero’-concept ligt er nu een bewezen blauwdruk waarvan we hopen dat deze door andere ondernemingen kan worden overgenomen om 20% van de wereldwijde koolstofemissies afkomstig uit de industrie- en productiesectoren te verminderen", aldus El Abbassi.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom automatisering?

 

 

of